Darbas su pavojingomis medžiagomis ir darbo sauga - NPN.lt

darbo sauga

Darbas su pavojingomis medžiagomis ir darbo sauga

By straipsniai 0 Comment 2015-08-27

darbo saugaDarbas su pavojingomis medžiagomis turi atitikti aukščiausius saugos reikalavimus, kadangi minėtoji veikla kelia rimtą pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Pavojingomis medžiagomis vadinamos įvairios agregatinės būsenos medžiagos, kurios kelia pavojų darbuotojų saugai, jų sveikatai ir gerovei. Jei darbo rizika nėra laiku šalinama arba tinkamai valdoma, darbuotojams gresiančių nelaimių priežastys ir šių įvykių pasekmės gali būti labai įvairios.

Darbo sauga siekia užtikrinti maksimalią darbuotojų saugą ir gerovę. Dirbant su pavojingomis medžiagomis didėja nudegimų, apsinuodijimų ir apakimo rizika. Be to, darbuotojams gali išsivystyti astma, atsirasti reprodukcinių funkcijų sutrikimų ar padidėti vėžio rizika. Sveikatos sutrikimai gali pasireikšti kaip ilgalaikės veiklos su pavojingomis medžiagomis rezultatas arba kaip vienkartinio susidūrimo pasekmė. Siekiant išvengti galimų nelaimių ir užbėgti įvykiams už akių, būtina imtis visų priemonių, užtikrinančių maksimalią darbuotojų saugą. Viena svarbiausių užduočių – objektyvus rizikos vertinimas, ieškant efektyvių priemonių pavojų kontrolei.

Kad būtų pasirūpinta tinkama darbuotojų apsauga, darbdaviai privalo atlikti rizikos vertinimą, nustatyti rizikos faktorius ir imtis visų priemonių rizikos šalinimui arba jos mažinimui. Darbdavys privalo stebėti padėtį ir vertinti taikomų saugos priemonių veiksmingumą. Darbdavys arba už darbuotojų saugą atsakingas asmuo turi tirti visus darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, atsižvelgti į darbuotojų skundus ar su sveikata susijusius nusiskundimus, reguliariai vertinti rizikos mažinimo rezultatus ir atlikti rizikos vertinimą, pasikeitus darbo pobūdžiui ar pradėjus naudoti naują techniką.

Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti būtina rengti nuolatinius mokymus ir konsultacijas darbo su pavojingomis medžiagomis klausimams spręsti. Šiuo metu galima rasti daugybę informacijos, mokančios saugaus elgesio pavojingoje darbo aplinkoje, be to, Europos įmonių pavyzdžiai leidžia taikyti optimaliausias prevencines priemones, kurias siūlo darbo sauga. Darbdaviai privalo informuoti darbuotojus apie jiems gresiančią riziką, kuri kyla dirbant su pavojingomis medžiagomis, ir rengti kvalifikuotus mokymus, kuriais remiantis užtikrinamas saugus minėtųjų medžiagų naudojimas. Darbo saugos taisyklės turi būti taikomos tiesioginio darbo su pavojingomis medžiagomis, parengtos produkcijos skirstymo ir atliekų šalinimo sektoriuose.

Darbo sauga besirūpinanti įmonė sumažina nelaimingų atsitikimų skaičių. Tuo pačiu mažėja ir darbuotojų kaita, didėja dirbančių asmenų pasitenkinimas vykdoma veikla, auga produktyvumo rodikliai. Darbdavys išvengia papildomų investicijų, skirtų naujų darbuotojų paieškai ir jų apmokymui. Be to, darbuotojų sauga ir sveikata besirūpinanti įmonė kur kas palankiau vertinama užsienio partnerių.

Add Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *